به نقل از کارن رشاد با کمی تصرف
تاریخچه و معرفی گرافیتی
گرافیتی یا نفاشی دیواری به آن دسته ازدیوارنوشته ها یا نقاشی هایی گفته می شودکه با انگیزه ای شخصی روی در و دیوار شهر هاو اماکن عمومی کشیده می شود.این کار تقریبادر همه جای دنیا با منع قانونی مواجه است.گرافیتی با نوشته های سر دستی و یادگاریهای روی دیوار متفاوت بوده و نیز مختص سن یا طبقه فزهنگی و اقتصادی خاصی نیست.امروزه گرافیتی بیش از هر هنر دیگری موردبد فهمی و استفاده نا به جا واقع شده است ودر بسیاری از کشور ها جنبه تاثبر گذار و بیانگرای خود را از دست داده و صورت دیوارنوشته هایی رنگارنگ و پرپیچ و تاب که آنهم خالی از ارزش نیست مبدل شده است.استفاده های نابجا و یک جانبه از گزافیتی های نوشتاری در کلیپ های ویدئویی و تبلیغ بیش از حد این رسانه ها در منسوب کردن آن بهفرهنگ معترض سیاهان نیز از دلایل اصلی این عدم توجه و دست کم گرفتن است.


نوشته شده توسط محمد در جمعه بیست و نهم شهریور 1387 ساعت 10:19 | لینک ثابت |

 

 

 

آنها در گرماي ساعت 4 بعدازظهرچهارشنبه از خيابان ولي عصر ميپيچند و وارد اتوبان نيايش ميشوند. هيچ جاي ديگر تهران آنهانمي شود پيدا همه با هم رااسکيت برد کرد. بعضي سواري خود، بعضي ديگر با تيپ هاي خاص مي آيند. بعضي هايشان عضلات ورزيده، خصوصا بازو، ساعدو پاهاي قدرتمندي دارند. بعضي ديگر سبک هستند و موهاي بلنددارند. اما همگي به يک سمت ميروند، مقصد پيست اسکيت مجموعه ورزشي انقلاب است.حالا ساعت چهار و نيم شده; مه جمع هستند ويک پارچه بوم حدودا بيست متري در سرتاسر درگاه ورودي مسابقات نصب شده که فعلا سفيد است.آنطرف تر پيست اسکيت است، داي موسيقي تکنو آنقدر بلند است که همه جا به گوش مي رسد، از اينجا به بعد دخترها و پسر ها جدا میشوند،آنقدرها بزرگ نيست که بتواند جوابگوي همه باشد. تبليغات خاصي انجام نشده،خبرنگارهاي خبرگزاري هاي رسمي اينجا نيستند. آنها هم که آمدند به واسطه هاي غير رسمي، از برگزاري اين مسابقه خبردار شده اند.اين سومين دوره از مسابقاتي از اين دست است که به خاطر اينکه از بخش هاي سه گانه برخوردار است نميتوان براي آن نام واحدي انتخاب کرد.مسئولين برگزاري که از فدارسيون اسکيت همايش  نگذارند و از آن با عنوان مسابقه هستند اصرار دارند نام آن راياد کنند. به هر حال اين مسابقه يا همايش فرصتي است تا مسئولين فدارسيون ورزشکاران مستعد را شناسايي کنند.تکنو بازها وارد مي شونداما سايرين به ايروبيک حرفه اي يا  برکدنسينگ  اصرار دارند به آن بگويندساعت 5 عصر شده و دورتادور پيست مملو از تماشاچي شده . تکنو آن مي گوينداست. اما قرار است وسط اين پيست چه اتفاقي بيافتد؟حالا حرفه اي ها مي آيند.يک سري پيراهن هاي قرمز بدون آستين به تن کرده اند، از لباس، قد و کفشهايي که به پا کردند معلوم است که کجا مي روند. آنها به وسط پيست مي روند. رويکفپوشي که حدودا 9 مترمربع وسعت دارد و دائما آن را تميز مي کنند.موسيقي بلند تر مي شود و مجري دي جي.... « : مدام شرح مي دهدسه داور مسابقه کنار کفپوش روي صندلي هاي خود نشسته اند و اعضاي تيم هاي مشهد، تهران و کرجبه ترتيب مي آيند و روي کفپوش حرکات خود را نمايش مي دهند.يکي از اعضاي تيم تهران که 4سال سابقه فعاليت در اين رشته را اين: دارد به عصر ايران مي گويدرشته، يک ورزش حرفه اي است.ورزشکار اين رشته براي آن بايدآمادگي جسماني خوبي داشته باشدهمزمان بايد بدن او هم از انعطافيکي ديگر از لازم برخوردار باشدشرکت کنندگان که از مشهد به اين مسابقات آمده است و 8 سال است که ايروبيک حرفه اي کار مي کند  هنوز اين رشته در کشور ماجا نيافتاده، قبل از اينکه اين رشته صاحب فدراسيون شود، ما در پارک و خيابان تمرين مي کرديم. خيلي پيش مي آمد که در مشهد موقع تمرين و حرکت زدن پليس به ماگير مي داد و فکر مي کرد ما داريم مي رقصيم حدودا ساعت 6 عصرکار مسابقه گروه هاي ايروبيک حرفه اي در پيست تمام مي شودو مجري مسابقه به آنها مي گويد،بچه ها « پيست را خالي کنند، چون کنار گارفيتي برد ها مشغول کار» هستند

 

 

نقاشي روي ديوار

 کنار برد بلندي که به طول حدود 20 متر و عرض يک و نيم متر از - حدود ساعت 7و6ورودي پيست تا ورودي از پارکينگ کشيده شده است شلوغ مي شود. هوا تقريبا2 متر - گرگ و ميش شده و اطراف برد پر از بوي رنگ است. اسپري ها رنگ هر 3يک جا جمع شده اند و کنار آنها بعضي از هنرمند-ورزشکاران ايستادند.آنها روي اين برد ها نقاشي مي کشند که به گرافيتي شهرت دارد; گرافيتي يا همان هنرنقاشي خياباني. قاعده بر اين است که آنها نبايد روي بوم پارچه اي نقاشي کنند وبايد روي ديوار يا زمين طرح هاي خود را تصوير کنند. به شکلسنتي: اسکيت برد،برک دنسينگ)تکنو يا ايروبيک حرفه اي( و گرافيتي سه رشته اي هستند که درهمه جاي دنيا کنار هم برگزار مي شوند. در ايران هم بايد به اين شکل باشد.بعضي از گرافيتي کارها همزمان در زمينه اسکيت برد و ايروبيک حرفه اي هم کار مي کنند و بعضي فقط در زمينه گرافيتي مشغول هستند. به خصوص دخترانيکه اينجا نقاشي مي کنند هيچ کدام در بخش هاي ديگر شرکت داده نشدند و فقط از زعفرانيه به اينجا آمدم، اطلاع « : تماشاچي بودند.يکي از گرافيتي کارها مي گويد اطلاع رساني خيلي ضعيف بود; يعني دقيقا سه ساعت قبل از برگزاري به من خبردادنداو که » که مسابقه گرافيتي اينجا برگزار مي شود و سريعا خودم را رساندم خيلي خوب است که مسابقه هاي اين چنيني « : متولد سال 65 است مي گويدبرگزار شود، قبل از اين من در خيابان نقاشي مي کشيدم. اراذل و اوباش ازطرفي و پليس از طرف ديگر هميشه به من گير مي دادند. گرافيتي هنوز در!» ايران جا نيافتاده و فکر مي کنند يک بچه دارد ديوار را خط خطي مي کنداين دختر نوجوان که در رشته نرم افزار تحصيل مي کند،ادامه مي دهد:کلا گرافيتي بايد حاصل خلاقيت باشد، اما خيلي ها از طرح هاي خارجي يا «» ايراني الهام مي گيرند، بيشتر مجلات و اينترنت الگوي آنها استName Nick با8 شب دوباره صداي موسيقي از - هوا ديگر تاريک شده، حوالي ساعت 9پيست اسکيت به گوش مي رسد. کار گرافيتي کارها تقريبا تمام شده وتماشاچي ها حالا به سمت پيست اسکيت مي روند. داورها بالا نشسته اندو اسکيت بازها هر کدام آماده حرکت مي شوند. صداي مجري برنامه کهپيراهني زرد رنگ و شلوار بگي پوشيده است بلند مي شود: مورچه، پيرname و... اينجا کسي، کسي را با نام واقعي نمي شناسد. اکثر اسکيت بازهادارند. مجري برنامه با معرفي هرکدام از شرکت کنندگان او را ته ييج Nickمي کند، بعد صداي موسيقي بلند مي شود و اسکيت باز از بالاي پيست شروع مي کند. صداي تماشاچي ها بلند مي شود و تشويق ها شروع ميشود. اين آخرين بخش از مسابقه است. اسکيت بازها در بهترين پيست اسکيت کشور که در عين حال تا رسيدن به استاندارد جهاني راه بسياري در پيش دارد کار خود را شروع مي کنند. اکثر آنها نوجوان هستند و اين نشان مي دهد که اين رشته ورزشي در کشور واقعا نوپاست. بعد از نمايش اسکيت برد، مسابقه يا همايش تقريبا در حال اتمام است. هوا تاريک شده و تماشاچي ها تقريبا دورتا دور پيست را خالي کردند، موقع خداحافظي ازيک روز پر هيجان مي توانند در طول مسير کار گرافيتي کارها را هم تماشا کنند. لغت گرافيتي )ديوارنويسي( از واژه گرافيو در زبان ايتاليايي مشتق شده است که به معني اثر گذاري سريع يا خط خطي است.ديوارنويسي بخشي از هنرهاي خياباني بشمار مي آيد. منظور از هنر خياباني آن بخش از گرافيک است که در کوچه و خيابان و سطح شهر با آن برخورد مي کنيم.در سده بيستم و کمابيش هم زمان با جنگ جهاني دوم، مشاهده درج نام و نشان گروه ها بر روي ديوارها تبديل به امري عادي شد. در برخي مواقع اين ديوارنويسي ها بسيار با دقت و هنرمندانه اجرا مي شوند و سبک هايمتعددي به خود مي گيرند. برخي از اين آثار بار معنايي بيشتري را به دوش مي کشند که ممکن است حاوي يک پيام اجتماعي يا سياسي باشد که حتی

با استفاده از افشانه هاي رنگي بر روي ديوارها، ساختمانها و قطارها رسم مي شوند. نگاه کنيد به تصاويري از ديواربرلين که لبريز از اين آثار بود. بعدها اين هنر در بين جوانان عضو گروه هاي اروپايي مرسوم شد، و به نظر مي رسد هنري نوپادر بين جوانان ايراني به شمار مي رود.اسکيت برد يا تخته اسکيت وسيله ورزشي کوتاهي است که از يک کفي و چهار قرقره تشکيل مي شود; نخستين تخته اسکيت در سال هاي بين 1940 تا 1948 ساخته شده است. در گذشته تخته هاي اسکيت به شيوه تخته هاي موج سواري و از چوب وفلز ساخته مي شد; پهناي کفه ها در تخته هاي اسکيت امروزي، 7 تا 9 اينچ انگليسي86/ 78 تا 22 / است که معادل با 17سانتي متر است. درازاي کفه هاي تختهاسکيت بر اساس نمونه هاي پذيرفته شده فدراسيون اسکيت، بين 28 تا 3382 سانتي متر / 12 تا 83 / اينچ معادل 71است. البته انتخاب نوع اسکيت بر اساس درازا و پهناي کفه آن به ترجيح کسي بستگي دارد که مي خواهد از آن اسکيت استفاده کند; مثلا اسکيت سواران خياباني بيشتر ترجيح مي دهند که سوار بر اسکيتي5 تا 8 اينچ)تقريبا معادل 19 / شوند که 720 سانتي متر( پهنا دارد; و عموما / تا 32اسکيت سواران کفه پهن را ترجيح ميدهند زيرا که دوام و پايداري آن بيشتراست. گروهي از اسکيت سواران ممکن است از درازتخته)لانگ برد( استفاده نوعي )Techno : کنند. تکنو )به انگليسي از رقص موزيکال الکترونيکي است که در ميانه دهه 1980 )ميلادي( در ديترويت ايالت ميشيگان محبوب شد.دي جي بن راسل معمولا به عنوان خالق اين گونه از موزيک محسوب مي شود. 

به نقل از ابتکار

نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1387 ساعت 14:3 | لینک ثابت |

ویکی پدیا این هنر را اینطور معرفی میکند:

* لغت گرافیتی دیوارنویسی از واژه گرافیو در زبان ایتالیایی مشتق شده است که به معنی اثر گذاری سریع یا خط خطی است ونوشتن  گرافایر ممکن است اصل این واژه به با قلم فلزی در لاتین عامیانه باز گردد.دیوارنویسی بخشی از هنرهای خیابانی بشمارمی آید. منظور از هنر خیابانی آن بخش از گرافیک است که در کوچه و خیابان و سطح شهر با آن برخورد میکنیم. این هنر تاریخچه ای بسیار کهن دارد و ریشه در سنگ نبشته های تاریخی غارهاو کتیبه های باستانی نقاشی های دیواری در ابعادگوناگون دید ه اید که از همین دسته اند. در سده بیستم و کمابیش همزمان با جنگ جهانی دوم،مشاهده درج نام و نشان گرو هها بر روی دیوارهاتبدیل به امری عادی شد. در برخی مواقع این دیوارنویسی ها بسیار با دقت و هنرمندانه اجرا می شوند و سبکهای متعددی به خود می گیرند.برخی از این آثار بار معنایی بیشتری را به دوش می کشند که ممکن است حاوی یک پیام اجتماعی یا سیاسی باشد که حتی با استفاده از افشان ههای رنگی بر روی دیوارها، ساختمانها و قطارها رسم می شوند. شاید شما هم تصاویری از دیواربرلین را دیده باشید که لبریز از این آثار بود یانگار ه های دیگر اینترنتی را که دست به دست یابهتر بگویم ایمیل به ایمیل می چرخند که حاوی تصاویر نقاشی شده سه بعدی بر کف خیابا نها هستند. اینها تماماً هنرهای خیابانی هستند. درایران دیوارنویسی به دو دسته بخش می گردد: دیوارنویسی مردمی و دیوارنویسی حکومتی.دسته نخست بیشتر گویای مسائل سیاسی روزمخالفت با سامانه حاکم و یا تبلیغات مشاغل و آگهی هاست.

 

 

دسته دوم در خدمت تبلیغات عقیدتی حاکم و نمایان ساختن برنامه های ایدئولوژیکی حکومت فعلی است. دیوارنویسی هچنین یکی از رشته های وابسته به تزئینات شهری است که با کارکرد های متفاوتی، متناسب بانیاز فرهنگی صورت می پذیرد. از جمله خطوط نوشتاری برای شعار و تصویر سازی برای زیباسازی شهری یا تبلیغات فرهنگی و بطور کلی رسم هر گونه اثر هنری شامل بر متن، تصویر وبرجسته نگاری که توسط طراح صورت پذیرفته باشد.گرافیتی یا نقاشی دیواری به آن دسته ازدیوارنوشته ها یا نقاشی هایی گفته می شودکه با انگیزه ای شخصی روی در و دیوار شهر هاو اماکن عمومی کشیده می شود.این کار تقریباًدر همه جای دنیا با منع قانونی مواجه است.گرافیتی با نوشته های سر دستی و یادگاریهای روی دیوار متفاوت بوده و نیز مختص سن یا طبقه فزهنگی و اقتصادی خاصی نیست.امروزه گرافیتی بیش از هر هنر دیگری موردبد فهمی و استفاده نا به جا واقع شده است و در بسیاری از کشور ها جنبه تاثبر گذار وبیان گرای خود را از دست داده و صورت دیوار نوشته هایی رنگارنگ و پرپیچ و تاب ) که آنهم خالی از ارزش نیست ( مبدل شده است.استفاده های نابجا و یک جانبه از گرافیتی های نوشتاری در کلیپ های ویدتویی و تبلیغ بیشاز حد این رسانه ها در منسوب کردن آن به فرهنگ معترض سیاهان نیز از دلایل اصلی این عدم توجه و دست کم گرفتن است.

نوشته شده توسط محمد در پنجشنبه بیست و هشتم شهریور 1387 ساعت 13:37 | لینک ثابت |


 
نوشته شده توسط محمد در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 ساعت 21:4 | لینک ثابت |
 
نوشته شده توسط محمد در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 ساعت 20:55 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط محمد در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 ساعت 20:48 | لینک ثابت |
نوشته شده توسط محمد در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 ساعت 20:38 | لینک ثابت |
 روزانه چيزي در حدود 80 هزار عکس در دنيا مجوز نشر
ميگيرند. در دنياي عکاسي اين
تعداد عکس ارزشي حدود 2
ميليارد دلار در سال دارد. در
اين مقاله اصول اوليه بازاريابي
و ارزش گذاري روي عکسهاي
خود را خواهيد آموخت. تا بدين
وسيله شايد شما هم بتوانيد
روزنه اي براي مطرح کردن
آثار خود و بهره برداي تجاري
از آنها بيابيد.
سوال اساسي اين است که ماهيت تجاري
عکس چيست و چگونه مي توان به آن
رسيد؟ در واقع ميتوان گفت که با تعريف
حق امتياز براي عکسي که در کلکسيون
شما وجود دارد، ماهيتي تجاري براي آن
تعريف ميکنيد.
به عنوان مثال اگر براي استفاده تجاري از يک عکس براي
مدت يکسال رقم 1 دلار را درنظر بگيريد، آنگاه در صورتي
که داراي 10 هزار عکس «قابل ارائه » باشيد، از هم اکنون
سرمايه سالانه بالقوه اي در حدود 10 هزار دلار داريد.
منظور از «قابل ارائه » اين است که عکس مربوطه به خوبي
ارائه شده است، اصول اوليه عکاسي در آن
وجود دارد و موضوع عکاسي به خوبي در
آن مشهود است.
اين مشخصات را تقريبا در همه عکسهايي
که در کتابها، مجلات، تقويمها يا تبليغات
مشاهده ميک نيد، مي ت وانيد ببينيد.
بنابراين به خاطر داشته باشيد که هربار
که دکمه شاتر دوربين را فشار مي دهيد
- اگر اصول اوليه را رعايت نماييد - در
واقع در حال حفاري يک معدن طلا هستيد.
برخي ممکن است جز سنگ و خاک عايدي
نداشته باشند، بعضي ديگر ممکن است سنگهايي کوچک از
طلا را به دست آورند و برخي ممکن است به رگه اصلي
طلا دست يابند.
يکي از بهترين روشها براي بازاريابي عکس، تعريف اهداف
اوليه است. اين کار را بر اساس تعداد عکسهايي که تاکنون
گرفتها يد، و تعدادي که قصد داريد از اين به بعد بگيريد،
انجام دهيد.
همانند معدن طلا، عکسها نيز قرار است تا مدتي براي شما
درآمد توليد نمايند. مدت زماني که براي بازاريابي صرف
ميکنيد نيز بايد مد نظر قرار گيرد. اگر در هر هفته بتوانيد
چند ساعتي را براي مديريت، سازماندهي و ارسال تصاوير
براي مشتريان بگذاريد، ميتوان گفت که پايه هاي اوليه يک
تجارت موفق را بنانهاده ايد.


قبل از شروع

گرچه ده هزار عکس رقم خوبي براي آغاز کار است اما
ميتوان کار را با 1000 عکس نيز شروع کرد؛ نگران کميت
نباشيد زيرا بعد از مدت کوتاهي تعداد کافي عکس را
گردآوري خواهيد کرد.
شاخص ضروري بعدي براي موفقيت اين است که هويتي
تجاري براي خود تعريف نماييد. عکاساني که درامد کسب
ميک نند، افرادي هستند که هويت تجاري خود را ارائه کرده
و اثر خود را ميف روشند. بنابراين اگر واقعا به ديد يک شغل
به اين کار نگاه مي کنيد و مايليدکه روي دانش عکاسي،
تجهيزات مورد نياز و زمان سرمايه گذاري نماييد، پاسخي
مناسب از حرکت خود دريافت خواهيد نمود.
گام بعدي اين است که جايگاه خود را در اين بازار بيابيد.
به يک فروشگاه کتاب رفته و کتابها و عکسهايي را بيابيد که
مشابه عکسهاي شما هستند. به مجلات دقت کنيد، کارتهاي
تبريک را تحليل نماييد و اسامي ناشران و کساني که اين
عکسها را چاپ کرده اند يادداشت نماييد. تقريبا ميت وان
گفت در همه زمينه ها، از عکاسي طبيعت گرفته تا عکاسي
خبري و ... نشريات و کتابهاي مرتبطي وجود دارد. يک
عکاس هوشيار تمام اين منابع را به عنوان مشترياني بالقوه
زيرنظر ميگيرد.

برقراري تماس

روشهاي ورود به بازار عکس بسيار گسترده تر از آن است
که در اين مقاله بگنجد. اما اجازه دهيد يکي از شيوه هايي
که تقريبا هرکسي از عهده آن بر ميآ يد را در اينجا بررسي
کنيم.
بعد از اينکه کسي را يافتيد که يک مشتري بالقوه به حساب
مي آيد، درخواست خود را در نامه اي شکيل مطرح کرده
و نسخها ي از راهنماي ارسال عکس براي آن موسسه را
بخواهيد. و به خاطر داشته باشيد که يک بيوگرافي مختصر
به همراه سوابق کاري - در صورت وجود - ضميمه نامه
نماييد.

خود را سازماندهي کنيد

از جمله مهمترين ضروريات فعاليت تجاري شما،
سازماندهي مناسب ميب اشد. بايد بتوانيد که عکسهاي خود
را به سادگي سازماندهي کرده و به سرعت آنها را ارائه
نماييد. گرچه شخصا در چهار سال اخير منحصرا به شکل
ديجيتالي عکسهايم را مطرح کردها م، اما چيزي در حدود
100 هزار اسلايد سازماندهي شده دارم.
اگر برخي از نمونه کارهايتان به شکل اسلايد و تصاوير
ترانسپارنت مطرح شدها ند، توصيه مي کنم تا از صفحات
آرشيو کننده اسلايد با سوزنهاي پلاستيکي استفاده کرده و
آنها را در فايلها و پوشه هاي آويز بايگاني نماييد. بهترين
شيوه براي فايلهاي ديجيتال نيز استفاده از ديسکهاي سخت
و سي دي ها است.
براي فايلهاي RAW ، فيلمهاي اسکن شده يا فرمتهايي
نظير TIFF ميتوانيد از برنامه هايي نظير iView Media
استفاده کنيد. اين برنامه به همراه HindSight بهترين
امکانات مديريتي را براي کنترل عکس در اختيار شما
قرار مي دهد. بهتر است با استفاده از برنامه هاي دلخواه
خود، اطلاعات metadata )نظير عنوان عکس، کليدواژه،
اطلاعات کپي رايت و غيره ( را نيز به عکسها بيفزاييد.
در راستاي شماره گذاري عکسها به اين نتيجه رسيدها م که
انتخاب سادهت رين شيوه ممکن براي شمارهگ ذاري تا حد قابل
توجهي به کارايي شما در سازماندهي آنها مي ا فزايد.


ارسال تصاوير

هر جا که امکان پذير است، ترجيحا از شيوه ارسال عکس
به شکل ديجيتالي استفاده کنيد. اگر قصد ارسال عکسهاي
آنالوگ را داريد، بهتر است ابتدا آنها را اسکن کنيد. در اين
حالت اسکن تصاوير با دقت 6 مگاپيکسل نتيجه مطلوب را
براي ارائه به نشريات در بر خواهد داشت.
فايلهايي که به صورت ديجيتال عرضه مي شوند، بايد در
قالب يک CD حاوي تصاوير TIFF هشت بيتي يا تصاوير
JPEG با بالاترين کيفيت ممکن باشند. دقت اين تصاوير
بايد روي 300DPI تنظيم شده باشد.
ابعاد عکسهايي که نشريات گوناگون توقع دارند با يکديگر
متفاوت است و بايد مطابق با چهارچوبي که به شما ارائه
شده است عمل کنيد. حتما به ياد داشته باشيد که در فيلد
IPTC فايلها - جهت امنيت بيشتر - اطلاعات کپي رايت
خود را درج نماييد. رهگيري و به خاطر سپردن اين که چه
عکسي براي چه کسي ارسال شده است نيز مهم است. به
عنوان مثال عکسي که براي مدت شش ماه در اختيار يک
مشتري خاص قرار گرفته است، اگر به صورت تصادفي
براي مشتري رقيب نيز قرار داده شود باعث ايجاد اختلال
و نا رضايتي از شما خواهد شد. همواره رکوردهاي مربوط
به مشتريان خود را به روز نماييد.من مرسولات خود را
معمولا با خدمات پستي FedEx يا UPS و براي صبح روز
بعد ميف رستم. بدين ترتيب ناشر عکس اطمينان مييابد که
با مشتري هدفمند و جدي طرف شده است و به کار شما
بها مي دهد.

قيمت گذاري:

 سود کوتاه مدت را در اولويت قرار ندهيد
قيمت گذاري سختترين قسمت فعاليت تجاري شما در
زمينه عکسي به شمار مير ود. قيمتها معمولا از سوي مشتري
به شما ديکته مي شود. اگر براي ارسال عکس چهارچوبي
تعيين شده باشد، معمولا روي همان فرم قيمتها نيز مطرح
شده اند. اما اگر يک خريدار با شما تماس بگيرد، ميتوانيد
بر اساس تعرفه قيمت و نرم افزارهايي که براي قيمت
گذاري موجودند عمل کنيد. توصيه مي کنم که از خريدار
بخواهيد اول قيمت پيشنهادي خود را مطرح کند. آنگاه مي
توانيد تعرفه هاي استاندارد براي کاربريهاي گوناگون را با
آنها مطرح نماييد. معمولا بعد از اين مرحله چانه زني براي
رسيدن به يک قيمت ميانه آغاز مي شود که نسبت به حالت
اوليه نفع شماست.
مهمترين نکته اين است که، براي هر عکس يقين حاصل
کنيد که حق طبع انحصاري را به هيچ خريداري واگذار
نکنيد، تا بدين وسيله بتوانيد امتياز فروش عکس خود را در
موقعيتهاي مختلف در اختيار داشته باشيد.


بهره برداري از وب

اينترنت همواره بخشي رو به رشد از کار من بوده است.
در سالهاي اوليه، تنها پنج درصد منبع درامد مرا تشکيل
مي داد. اما امروزه ضمن اينکه بخش عمدها ي از درامد مرا
تامين مي کند، منبعي ارزشمند براي ايجاد زيرساختهاي لازم
عکاسان نيز به شمار ميآ يد. بنابراين هيچگاه آن را دست کم
نگيريد. اگر سايت نداريد، يکي بسازيد! سعي کنيد کار مرور
و مشاهده عکسها در آن به سادگي صورت گيرد. از کليدواژه
ها و طبقه بنديهايي معقول براي صفحات خود استفاده کنيد.
سعي کنيد سايت خود را در موتورهاي جستجوي معتبر
ثبت نماييد. به خاطر داشته باشيد يک فروشگاه بدون پنجره
خريداران کمي را به خود جلب خواهد کرد.


آژانسهاي فروش عکس

با رشد کتابخانه عکسهاي شما، مي توانيد از آژانسهاي
معامله عکس براي گسترده تر کردن بازه فروش عکسهايتان
کمک بگيريد. نکات مثبت و منفي متعددي در انتخاب اين
استراتژي وجود دارد. اولين نکته مثبت اين است که مي
توان به بازارهايي راه يافت که امکان نفوذ به آن در ابتداي
کار براي شما غير ممکن يا سخت است. اما نکته منفي اين
است که 50 درصد درآمد به عنوان حق کميسيون اين
آژانس ها از درامد شما کم مي شود. گاهي اوقات برخي از
آژانسهاي خارجي آنچه به شما پرداخت مي کنند رقمي در
حدود 22 درصد است. از طرفي حق امتياز عکسهاي شما
براي مدتي در حدود 4 تا 8 سال از شما گرفته مي شود
و با توجه به نوع قراردادي که امضا مي کنيد ممکن است
اجازه نداشته باشيد که شخصا براي عکسهاي خود بازاريابي
نماييد. کار با آژانسهاي معامله عکس مي تواند سودآور
باشد، اما به ياد داشته باشيد که آن را منبع اصلي درآمد
خود قرار ندهيد.


جمع بندي

آنچه در اين مقاله گفته شد، براي اينکه شما را به سمت
وجه تجاري عکاسي سوق دهد کافي است. موکدا باور دارم
که اگر سرمايه گذاري کافي در اين ماجراجويي انجام دهيد،
مي توانيد درآمد لازم براي گذران يک زندگي خوب را
کسب کنيد. از طرفي، اگر قبلا عکسهاي خوبي گرفته ايد و
تمايل به بازاريابي آنها داريد، تنها محدوديت شما محدوده
زميني است که در آن گام بر مي داريد و گستره آسماني
است که زير آن زندگي مي کنيد.

با تشکر از از ماهنامه عکاسي ديجيتال shot
نوشته شده توسط محمد در سه شنبه بیست و ششم شهریور 1387 ساعت 11:30 | لینک ثابت |
 
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar
جستجوگر

 

Google
  
            
     در كل اينترنت
     در اين وبلاگ